Rreth neshë

Stafi i UN-HABITAT-it në Kosovë

Krystyna Galezia

Krye K

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Rreth neshë > Stafi i UN-HABITAT-it në...