Vesti i dogadjaji

Opštine Zvećan, Leposavić i Zubin Potok zvanićno su se pridružile programu sveobuhvatnog razvoja!

U utorak, 26.januara 2017.godine, potpisani su Memorandumi o razumevanju jedan za drugim od strane gradonaćnika Zvećana - g. Vućine Jankovića, gradonaćelnika Leposavića - g. Dragana Jablanovića i g-djice Gwendoline Mennetrier glavne tehnićke savetnice UN-Habitat-a zajedno sa g. Michael James Warren programskim menadžerom PAX-a. Potpisivanje trećeg Memoranduma o razumevanju sprovedeno je 2.februara 2017.godine sa zamenikom gradonaćelnika Srdjanom Vućinićem u ime gradonaćelnika Zubinog Potoka. Sve ceremonije su održane u kabinetima gradonacenika uz ućešće partnerske organizacije Community Building Mitrovica.

Ovo je kljućna taćka koja utemeljuje formalnu saradnju izmedju ogovornih strana i opštinskog tima za planiranje, na implementaciji i pokretanju programa ''Podsticanje sveobuhvatnog razvoja i dobrog upravljanja na severu Kosova'' finansiranim od strane Švedske agencije za razvoj i saradnju.

Program će se posebno osvrnuti na sveobuhvatni razvoj i dobru samoupravu kroz planiranje konfliktno-osetljivog razvoja, uz ukljućivanje zajednice u svim etapama planiranja i implementacije, takodje u okviru efikasne medjuopštinske saradnje i na više nivoa državne uprave. Ovom prilikom, gradonaćelnik Zvećana - g. Vućina Janković je izjavio:''Jedini na?in da se izborimo sa trenutnom situacijom, usled isteklih planskih dokumenata, je da koristimo iskustvo i tehnićku podršku UN-Habitata te da pokrenemo kvalitetno i pametno opštinsko planiranje. Program će pomoći ukljućivanju gradjana i poboljšanju javne administracije, kao i održanju odgovornosti javnih institucija kod budućeg planiranja kapitalnih investicija. Drago mi je da vidim otvorenost u saradnji UN-Habitata i Opštine Zvećan, i da postoje mnogi razlozi za optimizam.''

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji