Vesti i dogadjaji

Konferencija za štampu

12 Decembar 2006

Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje, UN-HABITAT/MuSPP i OEBS organizovali su konferenciju za štampu u cilju objavljivanja preporuka koje su proistekle iz radionice o regularizaciji neformalnih naselja i osavremenjivanju urbanih oblasti. nastavak

Urosevac delegacija susrece sa Lundom

20 Novembar 2006

Od 20-23 novembra 2006. godine predstavnici opštine Uroševac, g. Faik Grainca (predsednik opštine), g. Dugadjin Hetemi (glavni izvršni službenik), g. Mustafa Zarici (šef sektora za urbanizam i planiranje) i tri predstavnika iz Programa podrške prostornom planiranju opština (MUSPP) iz UN-HABITAT-a posetili su grad Lund u Švedskoj. Grupu je takodje pratio tim nacionalne televizije (RTK).nastavak

Radionica o urbanistickom poboljasanju i regularizaciji neformalnih naselja na Kosovu

16 Novembar 2006

Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje (MSPP), MuSPP/UN-HABITAT i OEBS organizovali su zajednicku radionicu o urbanom osavremenjivanju i regularizaciji neformalnih naselja na Kosovu. Svrha radionice bila je podizanje svesti oko urbanog osavremenjivanja i regularizacije neformalnih naselja i izrada strategija za rešavanje pitanja u skladu sa duhom Becke deklaracije o neformalnim naseljima, Planom za sprovodjenje standarda na Kosovu (PSSK) i Akcionim planom za evropsko partenrstvo (APEP). Radionica je posebno bila fokusirana na: nastavak

Dobro urbano upravljanje i uloga gradjanskog društva u odlucivanju

27 Septembar 2006

U okviru programa MuSPP/UN-HABITAT je u tesnoj saradnji sa Kancelarijom za dobro upravljanje, ljudska prava, jednake mogucnoti i pitanja polova pri kabinetu Premijera i Centrom za savetovanje, obuku i resurse organizovao konferenciju o dobrom urbanom upravljanju. Konfrerencija je imala regionalni karakter i predstavljala je nastavak okruglog stola u vezi sa angažovanjem gradjanskog društva u procesu odlucivanja. nastavak

UN-HABITAT u Kosovo saopstava Program Pomoci Prostornom Planiranju u Opstinama (MuSPP)

06 April 2006

UN-HABITAT na Kosovu je najavio Program Podrške Prostornom Planiranju opština (MuSPP) kojeg finansira švedska vlada preko Sida-e, u okviru kojeg ce UN-HABITAT i Ministarstvo za sredinu i prostorno planiranje (MSPP) raditi na poboljšanju efikasnosti aktivnosti prostornog planiranja u šest sekundarnih opština na Kosovu, jacanju dijaloga izmedju lokalnog i centralnog nivoa oko pitanja prostornog planiranja, izgradnji kapaciteta organizacija gradjanskog društva za aktivno ucešce u procesu planiranja, pri cemu je planiranje akcije podrške zvanicno zapocelo. nastavak

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji