Vesti i dogadjaji

Radionica o održivim školskim dvorištima u Orahovcu

18 Decembar 2012

Prva radionica o identifikaciji kapitalnog investicionog projekta u opštini Orahovac održana je 17.12.2012. godine u sali Skupštine opštine. Poboljšanje školskih dvorišta je odabrano kao prioritet koji je identifikovala opština kroz proces učesničkog planiranja. Radionicu su zajednički organizovali opština Orahovac, Direktorat za urbanizam i Program podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata na Kosovu, koji finansira vlada Švedske.nastavak

Assessing sustainability in Municipal development plans

12 Decembar 2012

UN-Habitat's Municipal Spatial Planning Support Program (MuSPP) in Kosovo, in collaboration with the municipalities of Gracanica, Mamusha, Prizren and Rahovec and with the expert support of independent international consultants, is developing the strategic environmental assessment (SEA) of local development plans. The municipalities of Malisheve and Partesh will soon be joining the process of SEA, which is developed as a support to the MDP processes. Whilst collaborating to evaluate environmental vulnerability, SEA aims at giving focus to sustainable development. As part of the process, Municipal authorities, together with independent environmental experts, are evaluating the environmental dimension of their on-going proposed local plans and deriving local planning actions, namely by establishing environmental objectives, defining targets and indicators to help measure the change and predict impacts of the proposed plans on the environment and also by developing mitigation measures for the foreseen negative impacts occurring from proposed development (e.g. proposing a green corridor as a way of minimizing impact from a new proposed road).nastavak

Projektovanje zelenog koridora se približava završetku

11 Decembar 2012

10. decembra 2012. godine opština Uroševac je uz podršku Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata organizovala javnu prezentaciju urbanističkog dizajna kapitalnog investicionog projekta (KIP). Urbanistički dizajn zelenog koridora je predstavljen građanima i raznim učesnicima koji su aktivno učestvovali u tekućem procesu od pokretanja ove faze projekta. Tokom ovog događaja prikupljeni inkluzivni doprinosi svih učesnika su prikazani učesnicima.nastavak

Javna rasprava o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za OPR Prizren

22 Novembar 2012

U skladu sa inkluzivnim, učesničkim i transparentnim procesom planiranja, opština Prizren objavljuje javnu debatu o Izveštaju o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (SPUŽS) za opštinski plan razvoja. Predstavljanje SPUŽS izveštaj biće održano 3. decembra 2012. godine u zgradi opštine- konferencijska sala- u 11:00, Prizren. Nacrt izveštaja možete preuzeti sa sledeće adrese: http://www.unhabitat-kosovo.org/en-us/SEA-reports nastavak

Pokrenut postupak izrade priručnika o regularizaciji neformalnih naselja

21 Novembar 2012

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP) uz podršku Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata koji finansiraju Švedska i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) organizovali su okrugli sto 20. Novembra 2012. godine sa ciljem pokretanja postupka izrade priručnika o regularizaciji neformalnih naselja na Kosovu.nastavak

Predstavnici Side su posetili partnerske opštine PPPO

16 Novembar 2012

Kao deo tripartitnog revizionog sastanka (TPR), održani su tehnički sastanci od 13. do 15. novembra 2012. godine između Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata na Kosovu, delegacije Švedske agencije za razvoj i saradnju (Sida) i lokalnih partnera. Predstavnici Side su posetili opštine Mamuša, Gračanica i Prizren. Gđu Elizabet Narou i druge predstavnike Kancelarije Side u Švedskoj i na Kosovu pratili su gđa Kristina Galezia, šef Kancelarije UN-Habitata na Kosovu, rukovodeće osoblje PPPO i lokalni službenici za planiranje PPPO.nastavak

Građani i planeri diskutovali o scenarijima za Zeleni Koridor u Uroševcu

18 Oktobar 2012

17. oktobra 2012, Opština Uroševca podržana od Programa podrške prostornom planiranju opština UN-HABITAT-a (MuSPP), organizovala je radionicu o urbanom dizajnu za Projekat Kapitalne Investicije (PKI) - Zeleni koridor. Radionica je uključila razne aktere, uključujući civilno društvo, Kosovsku Policiju (KP), opštinske službenike i građane iz susednih područja. Gđa. Qazime Vata, direktor Urbanizma, Imovine, Geodezije i Katastra, u svom uvodnom govoru, pozdravila je učesnike i uverila ih da će njihovi stavovi uvek igrati važnu ulogu u razvojima prostornog/urbanog planiranja u Uroševcu i u razvoju projekata.nastavak

Radionica o izazovima u Mališevo

16 Oktobar 2012

U procesu izrade Opštinskog Plana Razvoja (OPR) za opštinu Mališevo, Program podrške prostornom planiranju opština UN-Habitat-a zajedno sa opštinom organizovali su radionicu o identifikovanju Prednosti, Slabosti, Mogućnosti i Pretnji. Radionica je takođe obuhvatila diskusiju o razvojnim izazovima za ovu opštinu. Radionica je održana u Mališevu 15. oktobra 2012 i njeni rezultati će se hraniti kao komponenta prve faze plana, profila.nastavak

Strateška Procena Životne Sredine u Orahovcu

05 Oktobar 2012

Opština Orahovac je u procesu izrade Opštinskog Plana Razvoja (OPR) uz stručnu podršku MuSPP UN-Habitat-a. Strateška Procena Životne Sredine (SPŽS), propisana Zakonom Kosova, se izrađuje od strane spoljnog konsultanta Kadri Tillemann. Gospođa Tillemann je sprovela radionicu sa opštinskim službenicima 4. oktobra 2012 sa fokusom na angažovanje opštine Orahovac u SPŽS procesu na participativnom načinu, razvijajući izgradnju kapaciteta na domenu procene životne sredine i metodama. Adresirane teme uključuju potrebu za identifikaciju glavnih nedostatka podataka u OPR, prezentacija ekoloških pitanja OPR, kao i prvi pristup identifikaciji ciljeva, zadataka i pokazatelja u okviru procesa SPŽS.brenda procesit të VSM-së.nastavak

Kosovo proslavlja Svetski Dan Habitata

02 Oktobar 2012

Moto ovogodišnjeg Svetskog Dana Habitata "Promena gradova-Izgradnja mogućnosti" zahteva od Programa podrške prostornom planiranju opština UN-HABITAT-a da obeleži dan na dva različita načina: kroz biciklističke vožnje da promoviše ne-motorni transport i kroz seminar nove planske koncepte.nastavak

Biciklizam za Gradsku Promenu na Kosovu

01 Oktobar 2012

Organizovana je po peti put, ovogodišnja Trka Kulture koja je sastavila više od 700 biciklističkih entuzijasta na istočnom delu Kosova. Trka je počela od Gornje Stuble na brdu živopisnog sela, sa posebnim kulturnim nasleđem i vrednostima na Kosovu. Nastavljana je do Parteša da bi se posetila jedna od najinteresantnijih seoskih crkava. Trka se završila posle 26 kilometara u muzičkoj školi u Gnjilanu. Najvažniji doprinos ove trke i dalje je uspostavljanje ekoloških prijateljskih načina transporta, sa akcentom na kulturu i nasleđe, kao alternativni način promocije.nastavak

MuSPP organizuje seminar za SVETSKI DAN HABITATA 2012 , 1. Oktobra

16 Septembar 2012

Ujedinjene Nacije su odredile da prvi ponedeljak u oktobru svake godine bude Svetski Dan Habitata. Ideja je da se odražava na stanje naših gradova i osnovno pravo svih na odgovarajući smeštaj. Takođe je cilj da podseti svet na kolektivnu odgovornost za budućnost ljudskog staništa. U ponedeljak 1. oktobra, UN-HABITAT-a Program Podrške Opštinama na Kosovu će učestvovati u proslavi Svetskog dana Habitata 2012 posvećenom ove godine temom Promena gradova, izgradnja mogućnosti. Ujedinjene Nacije izabrale su ovu temu, jer gradovi su motori rasta. U gradovima mnogi ispunjavaju svoje snove o boljem životu.nastavak

Planiranje i kulturno nasleđe na Kosovu predstavljeno tokom SUF 6 u Napulju

10 Septembar 2012

Predstavnici UN-HABITAT-a na Kosovu i Kulturnog Nasleđa Bez Granica (CHvB) predstavili su svoju saradnju u oblasti planiranja i ugrađivanja kulturnog nasleđa u opštinskim i urbanističkim planovima razvoja. Prezentacija pod nazivom "Kako se post-konfliktno društvo bavi planiranjem i kulturnim nasleđem" je dostavljen međunarodnoj publici koja je učestvovala na Svetskom Urbanom Forumu 6 u Napulju, 4. septembra 2012 godine.nastavak

MuSPP i CHwB podeli će Kosovsko Iskustvo u SUF 6

28 August 2012

Manifestacija "Iskustva sa Kosova - Kako se post-konfliktno društvo bavi planiranjem i kulturnim nasleđem" biće održana 4. septembra 2012 god, od 11.00 - 12.00 časova u City Changer Room (u VUF Izložbenog Prostora). Ovo je zajednička manifestacija u organizaciji Kulturnog nasleđa bez granica (CHvB) i UN Habitata Programa na Kosovu, sa fokusom na saradnji između CHvB i UN -HABITAT-a na Kosovu u podršci kosovske opštine u prostornom i urbanističkom planiranju i korišćenju planova u predvođenju lokalnih razvoja, stvaranja prostornog reda, zaštite životne sredine i kulturnog nasleđe, smanjujući rizik od prirodnih i stvorenih katastrofa i ublažavanje njihovih posledica.nastavak

RADIONICA RAZVOJNOG SCENARIJA za Opštinu Gračanica

12 Juli 2012

U procesu izrade opštinskog razvojnog plan (OPR), Opština Gračanice je organizovala Radionicu Razvojnog Scenarija kao komponentu prostornog razvojnog okvira-treća faza plana. Kao deo stručne podrške, UN-Habitat/MuSPP,​​Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP) - (Institut za prostorno planiranje - IPP, Odeljenje za prostorno planiranje - OPP, Odeljenje za stambena pitanja i izgradnju - OSPI ) omogućili su da se ova radionica održi od 9 do 10 jula 2012 godine, u Gračanici. Učesnici su se sastojali od predstavnika opštini Gračanica (direktori, službenici, predstavnici sela, predstavnici udruženja i nevladinih organizacija), MuSPP tima iz Gračanice, Prizrena i Prištine, predstavnici IPP i DSP u okviru MSPP, sa ukupno 30 osoba.nastavak

Više drveća u urbanim centrima na Kosovu

03 Juli 2012

G. Ričard Ins iz britanskog "Intersilva-Development and Support Services for Farm and Community Based forestry", g. Kent Rodžer iz "Treeco2nomics" i g. Sami Kryeziu iz "Agro-Vet Development" su 3. jula posetili glavnu kancelariju UN-Habitata na Kosovu, opštinu Priština i obišli Uroševac. Opšta svrha njihove posete bila je procena mogućnosti za buduću saradnju u vezi sa gradskim zelenilom, a posebno buduća saradnja u njihovom projektu „Zeleni koridor u Uroševcu".nastavak

Građani Gračanice prisustvuju prezentaciji vizije, nastavlja se rad na scenarijima

16 Juni 2012

Profil i vizija opštine Gračanica sa dugoročnim ciljevima razvoja (2012-2023) predstavljeni su 7. juna predstavnicima Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP), predstavnicima međunarodnih i lokalnih nevladinih organizacija, građanima, poslovnim ljudima, medijima i predstavnicima KFOR-a.nastavak

Može li OPR Mamuše da utiče na životnu sredinu?

14 Juni 2012

Opština Mamuša je u procesu izrade opštinskog plana razvoja (OPR) uz profesionalnu podršku osoblja PPPO. Zakon br. 03/L-230 o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu zahteva od opština da urade Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu za opštinske planove razvoja i druge planove i programe, pa je stoga UN-Habitat u saradnji sa opštinom Mamuša angažovao spoljnog konsultanta da vodi ovu aktivnosti. nastavak

Građani i planeri su iznosili ideje o Zelenom koridoru u Uroševcu

08 Juni 2012

7. juna 2012. godine Opština Uroševac je uz podršku Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata organizovala radionicu o urbanističkom projektovanju za kapitalni investicioni projekat (KIP) – Zeleni koridor. Radionici su prisustvovali različiti učesnici, uključujući civilno društvo, Policiju Kosova (PK), Snage bezbednosti Kosova (SBK), opštinske službenike i građane iz susednih oblasti.nastavak

Radionica za planiranje aktivnosti za Opštinu Mamuša

31 Maj 2012

U procesu izrade OPR, Mamuša je došla u fazu sprovođenja strategije i aktivnosti. Kao deo profesionalne podrške, UN-Habitat/PPPO, Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) – (Institut za prostorno planiranje – IPP, Odeljenje za prostorno planiranje – ODP, Odeljenje za stambena pitanja i izgradnju- OSPI) pomogli su dvodnevnu plansku radionicu.nastavak

Građani Mališeva prave viziju za svoju opštinu

25 Maj 2012

Opština Mališevo organizovala je vizionarsku radionicu za pokretanje izrade opštinskog i urbanističkog plana razvoja. Vizionarsku radionicu za Mališevo su zajednički organizovali UN-Habitat/Program podrške prostornom planiranju opština (PPPO), Kulturno nasleđe bez granica (CHwB) i Friedrich Ebert Schtiftung (FES). Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) je takođe podržalo radionicu slanjem svog profesionalnog osoblja iz Instituta za prostorno planiranje i Odeljenja za prostorno planiranje.nastavak

Junik je predstavio planska iskustva na Otvorenom forumu na Univerzitetu Polis u Tirani

30 April 2012

Kosovska delegacija koju su činili predstavnici opštine Junik, Kulturnog nasleđa bez granica (CHwB), Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) i Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje (MŽSPP) učestvovala je sa svojim prezentacijama na Otvorenom forumu: „Junik, jedinstveni pristup na Kosovu prostornom razvoju koji je zasnovan na prirodnom i kulturnom nasleđu i lokalnim planskim kapacitetima“. Poziv za učestvovanje na ovom forumu uputio je Univerzitet Polis, a ovaj događaj je održan u ponedeljak, 23. aprila 2012. godine u prostorijama Univerziteta u Tirani, Albanija. nastavak

Delegacija Sida-e posetila je oblast „Reke Ljušta“ u Mitrovici

27 April 2012

Delegacija Sida-e posetila je lokaciju „Reke Ljušta“ u Mitrovici kao deo Tripartitnog revizionog sastanka (TRS) sa Programom podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata na Kosovu. Delegacija Švedske agencije za razvoj i saradnju (Sida) posetila je opštinu Mitrovica 26. aprila 2012. godine. U pratnji g. Tomasa Nistroma bili su i drugi predstavnici Kancelarije Sida-e u Švedskoj, g-đa Maria Melbing, šef Kancelarije Sida-e na Kosovu, g-đa Kristina Galezia šef Kancelarije UN-Habitata na Kosovu i rukovodeće osoblje PPPO. nastavak

Pokrenuta strateška procena uticaja na životnu sredinu za OPR Gračanice

17 Mart 2012

Kao deo izrade opštinskog plana razvoja (OPR) za opštinu Gračanica, UN-Habitat je pokrenuo proces izrade strateškog uticaja na životnu sredinu (SPUŽS) prvog dela ovog dokumenta. Spoljni ekspert PPPO UN-Habitata g-đa Ana Petrovska susrela se sa članovima opštinskog tima za planiranje (OTP) u Gračanici 15. i 16. marta 2012. godine da bi im objasnila način izrade SPUŽS i da bi se razmotrili ključni aspekti planiranog razvoja koje tim treba da uzme u obzir.nastavak

Obnovljen Memorandum o saradnji između opštine Gračanica i UN-Habitata

06 Mart 2012

G-đa Kristina Galezia, šef kancelarije Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata na Kosovu i gradonačelnik Gračanice g. Bojan Stojanović susreli su se u prostorijama opštine Gračanica 6. marta 2012. godine da bi razmenili Memorandum o razumevanju (MoR) koji definiše oblasti saradnje u naredne tri godine. nastavak

PPPO će nastaviti svoju podršku opštini Đeneral Janković

01 Mart 2012

Gradonačelnik Đeneral Jankovića g. Rufki Suma i šef Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-Habitata, g-đa Kristina Galezia razmenili su Memorandum o razumevanju (MoR) 29. februara 2012. godine. Memorandum o razumevanju će stvoriti uslove za dalju saradnju čiji je cilj jačanje kapaciteta opštinskih tela za planiranje i upravljanje.nastavak

Sporazum o budućoj saradnji između Uroševca i PPPO

26 Februar 2012

29. februara 2012. godine, g. Bajruš Džemailji gradonačelnik Uroševca i g-đa Kristina Galezia, glavni tehnički savetnik i šef Kancelarije UN-Habitatovog Programa podrške prostornom planiranju opština na Kosovu (PPPO) razmenili su Memorandum o razumevanju (MoR) u kancelariji gradonačelnika u Uroševcu. Potpisani MoR definiše oblasti saradnje između opštine i PPPO kojeg finansira Vlada Švedske a realizuje UN-Habitat. nastavak

Opština Mališevo započinje izradu opštinskog plana razvoja (OPR) uz podršku PPPO/UN-HABITAT-a

23 Februar 2012

Gradonačelnik Mališeva Isni Kiljaj i predstavnik Programa podrške prostornom planiranju opština (PPPO) UN-HABITAT-a Išaku Maitumbi razmenili su Memorandum o razumevanju (MoR) na ceremoniji koja je održana u sali skupštine opštine Mališevo u četvrtak 23. februara 2012. godine. MoR definiše saradnju između opštine i PPPO i podršku koju će PPPO pružati u izradi opštinskog plana razvoja. Kao što je kazao g. Kiljaj, OPR je jedan od glavnih prioriteta opštine u naredne dve godine. Ovaj plan će biti glavni vodeći dokument za budući razvoj opštine.nastavak

UN-Habitat je potpisao sporazume o saradnji sa Peći i Junikom

09 Februar 2012

Predstudija izvodljivosti za izradu plana održivog razvoja Rugovske klisure, profesionalna podrška reviziji OPR Peći, sa posebnim fokusom na osnivanje nove industrijske zone i novi KIP kao zajednički finansirani projekat sa opštinom za neformalno naselje „Zatra“, su neke od glavnih tačaka u Memorandumu o razumevanju koji su u četvrtak 9. februara razmenili gradonačelnik Peći Alji Beriša i šef UN-Habitata na Kosovu, g-đa Kristina Galezia. nastavak

Javna prezentacija Vizije Parteš-Pasjane 2022+ okupila lokalnu zajednicu i učesnike

20 Januar 2012

“Nova opština sa bogatom kulturnom tradicijom koja je društveno napredna i ekološki svesna, sa transformisanom poljoprivredom i infrastrukturom koja teži održivom razvoju“ je integrisana izjava o viziji Parteš-Pasjane 2022+, koju je formulisala grupa od dvadeset pet pojedinaca u toku četvorodnevne radionice koju je organizovao UN-HABITAT/Program podrške prostornom planiranju opština na Kosovu (PPPO) u partnerstvu sa Kulturnim nasleđem bez granica (CHwB), Odeljenjem za prostorno planiranje (OPP-MŽSPP) i Institutom za prostorno planiranje (IPP-MŽSPP), uz podršku Friedrich Ebert Stiftung (FES). Rezultati vizionarske radionice Parteš-Pasjane 2022+ prezentovani su široj publici 15. nastavak

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Medija Centar > Vesti i dogadjaji