Galeria

Festimi i Ditës Ndërkombëtare të Habitatit në Kosovë 2008

  

   

Tetor 2008: Dita Botërore e UN-HABITAT-it 2008 në Prizren

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Ngjarjet kryesore UN-Habitat > Festimi i Ditës...