Rreth neshë

Kontaktoni

UN-HABITAT Kosovo

Objekti i Ministrive "Rilindja", kati i 10-të 

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel.: +381 38 200 32611

Fax : +381 38 224 122

www.unhabitat-kosovo.org

Email: info@unhabitat-kosovo.org  

 

 

UN-HABITAT Selia Qendrore

Më shumë për  UN-HABITAT-in mund të gjeni: www.unhabitat.org ose
Seksioni i shërbimit Informativ
Zyra e Drejtorit Ekzekutiv
UN-HABITAT

 

P.O. Box 30030
Nairobi , Kenya
Tel: (254 20) 7623120
Fax: (254 20) 7623477
E-mail: infohabitat@unhabitat.org

 

 

 

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Rreth neshë > Kontaktoni