Galeria

Punëtoritë e Mobilitetit (lëvizhmërisë)

  

  

Mitrovicë/a May 14 2009:Representatives of the municipality of Mitrovicë/a , teachers and pupils of the Primary School Meto Bajraktari, the Handikos, the Kosovo Police, MuSPP/UN-HABITAT, and residents of neighboring area discussing on increasing the safe road to school.

 

  

  

Gjakovë, Tetor 2006: Përfaqësues të komunës së Gjakovës, Ministrisë së Transportit, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe MuSPP/UN-HABITAT-it, duke diskutuar çështjet e lëvizshmërisë gjatë punëtorisë së mobilitetit.

 

 

  

 

  

Mitrovicë, 16 tetor 2006: Fotografi të çastit nga punëtoria e mobilitetit në Mitrovicë.

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Konferenca dhe punëtori > Punëtoritë e...