Galeria

Turneu Kulturor 2008

  

 

  

  

 

   

Shtator 2008: Turneu Kulturor 2008 nga Peja në Gjakovë, përmes Isniqit, Deçanit dhe Junikut.

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Ngjarjet kryesore UN-Habitat > Turneu Kulturor 2008