Buletini 2

Edicioni I dytë I buletinit ka në fokus vendbanimet joformale në Kosovë. Buletini përmban artikuj interesant në lidhje me rregullimin e vendbanimeve joformale, punëtorive të vizionimit, përfshirjen e shoqërisë civile në procesin e planifikimit si dhe përshtypjet nga vizitat studimore në Lund/Suedi si dhe Sloveni.

Buletini 2 download