Program sveobuhvatnog razvoja
Još jedan rezultat kao ishod međuopštinske saradnje u okviru Kolegijuma direktora za prostorno planiranje! learn more
Izveštaj o evaluaciji Opštinskog razvojnog plana Srbice, koji je bio putokaz izrade Opštinske zonske mape, sada je objavljen i na albanskom jeziku! learn more
S’ ponosom vam predstavljamo Izveštaj sa Radionice opštinskog vizioniranja za Opštine Severna Mitrovica i Zvečan! learn more
Izveštaj o regionalnoj radionici vizioniranja learn more
Izveštaj Osnovne Procene – Rezime learn more
Smernice za izradu Strateške procene uticaja na životnu sredinu learn more
Stambeni profil opštine – Slučaj opštine Gnjilane learn more
Smernice za izradu Stambenog Profila Opstina learn more
Pretvaranje prostora u mesta – Priručnik learn more
Prirucnik za Vizioniranje learn more
Smernice za Ucesce Javnosti u Prostornom Planiranju learn more
Smernice za upravljanje projektima kapitalnih investicija learn more
Izveštaj o Strateškoj Proceni Uticaja na Životnu Sredinu za Razvojni Plan Opštine Opština Parteš learn more
Skupština Opštine Gračanice usvaja Razvojni Plan Opštine 2014- 2029+ learn more
Letak o podnosenju zahteva za izdavanje gradevinskih dozvola learn more
Lokalni Plan Upravljanja Cvrstim Otpadom_Slucaj Opstine Elez Han learn more
Izveštaj o Studiji drveća i upravljanju zelenilom learn more
Integrisanje rodnih pitanja u prostorno planiranje: Pristup korak po korak za opštine learn more
Izveštaj o radionici vizioniranja learn more
Radionice vizioniranja za Gračanicu learn more
Radionica vizioniranja – Kvalitet životne sredine u Mitrovici learn more