Përmbledhje e Aktiviteteve Tjera

Më poshtë është një koleksion përmbledhës që pasqyrojnë aktivitete të punës së UN-Habitat Kosovos përgjatë viteve.

Kliko ikonën më poshtë që të hapni galerinë e fotove