Komuna Junik: Zhvillimi i Parkut Moronica

Moronica është një prej veçorive kryesore të peisazhit të pasur malor të komunës së Junikut. Paraqet fillimin e Maleve të Junikut, që gjenden në jug-perëndim të Kosovës. Moronica shtrihet përgjatë lumit Erenik, i cili ofron një ndarje natyrore fizike prej qytetit. Gjatë 1960tës trupa të pishës ishin mbjellur në zonën e Moronicës si mjet mbrojtës nga rreziku i rrëshqitjes së tokës. Në vitin 2008, Asambleja Komunale e Junikut mori vendimin nr. 01/08, “Në deklarimin e kompleksit Moronica – zonë e veçantë e Komunës së Junikut”. Projekti vjen si rrjedhojë e procesit të mbrojtjes dhe ofrimit të kësaj zone afër komunitetit.

Klikoni në ikonën më poshtë që të hapni galerinë e fotove