Kualitet më i mirë i jetës për të gjithë në një botë urbane.