LINK dhe 7arte – Konferenca përmbyllëse!

14/06/2019

Javën e kaluar të dy organizatat partnere – përfitueset e grantit të parë të FKSHC-së, OJQ LINK nga Mitrovica e Veriut dhe 7arte nga Mitrovica e Jugut, kanë organizuar aktivitetin përfundimtar gjegjësisht konferencën ndërkomunale.

Konferenca ishte një mundësi e mirë për të prezantuar Strategjinë lokale, dhe planin e veprimit lokal për ndërmarrësit e rinjë përmes çasjes pjesëmarrëse. Për më shumë organizatat partnere ju referuan dokumenteve të tjera të cilat ishin përpiluar/draftuar përbrenda projektit. Pjesëmarrësit ngritën shumë çështje që kanë të bëjnë me zhvillimin e projekteve, për të rinjët për afro 45 të rinjë nga të gjitha komunitetet. Derisa shumë sugjerime të ndryshme inspiruese janë ndarë, derisa këto organizata janë të përkushtuara që tutje të zhvillojnë ato në të ardhmen.

Panelistë ishin z. Aleksandar Markoviq, drejtori i drejtorisë për arsim, kulturë dhe rini nga Mitrovica e Veriut dhe z. Shukri Gashi, drejtor i drejtorisë së financave dhe zhvillimit ekonomik nga Mitrovica e Jugut.