Nënshkrimi i Partneriteteve

Nënshkrimi i Memorandumeve të Mirëkuptimit me komunat partnere, Asociacionin e Komunave të Kosovës dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për Programin për Zhvillim Gjithëpërfshirës.