Kuvendi Komunal i Graçanicës miraton Planin Zhvillimor Komunal 2014- 2029+

Pas marrjës së pëlqimit nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), në përmbushjen e kërkesave që rrjedhin nga Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor dhe Ligji nr. 03/L-230 për Vlerësim Strategjik Mjedisor, Kuvendi Komunal i Graçanicës ka miratuar Planin Zhvillimor Komunal (PZHK) më 23 qershor, 2014.

Kuvendi Komunal i Graçanicës miraton Planin Zhvillimor Komunal 2014- 2029+ download