3. Planifikimi Sektoral-Banimi
Udhëzues për hartimin e profilit komunal të banimit learn more
Profili Komunal i Banimit Shembulli i Komunes se Gjilanit learn more