Raportet e VSM

Raportet e Vlerësimeve Strategjike në Mjedis

Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Mamushes learn more
Raporti i Vleresimit Strategjik Mjedisor per Planin Zhvillimor Komunal, Komuna e Prizrenit learn more
Raporti mbi Studimin e Drunjeve dhe Menaxhimin e Gjelber learn more