Programi i Qeverisjes Lokale

UNDP / UN-HABITAT Programi i Qeverisjes Lokale, "Logo" (2000-2001)

The UNDP/ UN-HABITAT Programi i Qeverisjes Lokale, “Logo” (2000-2001) operonte në gjashtë komuna të Kosovës dhe ishte i përqendruar në ndërtimin e kapaciteteve lokale për planifikim dhe zhvillim në komuna dhe fshatra. Planet zhvillimore komunale ishin hartuar në nivelin e fshatrave dhe lagjeve përmes proceseve konsultative.