Buletini 3

Numri i tretë i buletinit fokusohet në vizionimin. Buletini ofron të dhëna interesante mbi aktivitetet e MuSPP-it. Artikujt e shkruar nga përfaqësues të komunat partnere të programit MuSPP dhe shoqërisë civile reflektojnë aspekte të ndryshme të eksperiencave 4 ditore të punëtorive të vizionimit. Buletini është publikuar në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht.

Buletini 3 download