Buletini 1

Numri i parë i buletinit të MuSPP ka në fokus çështjet e lëvizshmërisë (mobilitetit) urbane në komunat e Kosovës. Buletini ka gjithashtu të dhëna interesante mbi festimin e Ditës Botërore të Habitatit në Kosovë, pjesëmarrjen e shoqërisë civile në procesin e planifikimin, të dhëna nga Forumi Botëror Urban i UN-HABITAT-it në Vankuver, përshtypjet nga kongresi i ISOCARP-it i mbajtur në Stamboll si dhe nga vizita studimore në Shqipëri

Buletini 1 download