Buletini 8

“Vizionimi si mjet i planifikimit pjesëmarrës” ishte tema e konferencës së organizuar nga Programi i Planifikimit Hapësinor Komunal i UN-HABITAT-it, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe të partnerëve tjerë të involvuar në proceset e vizionimit në komunat e MuSPP-it, si fondacioni Friedrich Ebert (FES) dhe Trashëgimia Kulturore pa Kufi (CHwB).

Buletini 8 download