Buletini 5

Me marrjen e vendimeve politike lidhur me ardhmërinë e Kosovës ka ardhur koha për t’u marrë më seriozisht me statusin fizik dhe social të kësaj pjese të Ballkanit. “Më seriozisht” do të thotë se zhvillimi i qëndrueshëm duhet të jetë në buzët e secilit si dhe në mendjet e secilit. Kosovës i nevojitet zhvillimi dhe ai duhet të jetë i qëndrueshëm në aspektin e zhvillimit ekonomik, mirëqenies shoqërore dhe mirëqenies dhe së fundi, po jo më pak e rëndësishme i padëmshëm për mjedisin. Dhe për të qenë i qartë, kjo është e kundërta e trendit aktual; me fjalë tjera, ne duhet ta ndërpresim trendin e zhvillimit të paqëndrueshëm të dekadave të kaluara dhe veçanërisht të viteve pas luftës.

Buletini 5 download