Një rezultat tjetër që vjen nga bashkëpunimi ndër-komunal brenda Kolegjiumit të Drejtorëve për Planifikimin Hapësinor!

Takimet e rregullta të Drejtorëve të Kolegjiumin për Planifikim Hapësinor (Asociacioni i Komunave të Kosovës) kanë nxjerrë në pah shumë nga sfidat e përditshme me të cilat përballen Drejtoritë e Urbanizmit në Komunat e Kosovës. Me mbështetjen e “Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës” / UN-Habitat të gjitha këto sfida janë të ndara në disa kategori të cilat janë vlerësuar përmes një anketimi on-line. Sfidat brenda Drejtorisë të Urbanizmit, me drejtoratet e tjera komunale, ndërmarrjet publike, ndërmarrjet rajonale dhe agjencitë rajonale, me ministritë dhe me kompani private për hartimin e dokumenteve hapësinore janë përmbledhur në “Vlerësimin e Sfidave të Drejtorive të Urbanizmit në Komunat e Kosovës”, i cili mund të shkarkohet në lidhjen e mëposhtme:

Klikoni këtu për të shkarkuar dokumentin!

Urime Drejtorive anëtarë të Kolegjiumit për Planifikim Hapësinor, mezi presin që të kapërcejnë këto sfida së bashku përmes krijimit të urave të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe dialogut “Qytet-në-qytet”!

Një rezultat tjetër që vjen nga bashkëpunimi ndër-komunal brenda Kolegjiumit të Drejtorëve për Planifikimin Hapësinor! download