Contact Us

Contact Us

UN-HABITAT Kosovo

Ministries Building "Rilindja", 10th Floor

10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +381 38 200 32611

Fax : +381 38 224 122

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Contact Us