Galeria

Forumi i Tretë Urban Botëror

  

  

  

Kanadë- Vankuver, 19-23 qershor 2006: Delegacioni prej 10 përfaqësuesve të MuSPP/UN-HABITAT-it në Kosovë dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor u përfaqësua në Forumin e Tretë Botëror Urban në Vankuver.

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Ngjarjet kryesore UN-Habitat > Forumi i Tretë Urban...