Programet

HPD-Drejtorati për çështje Pronësore dhe Banesore dhe Komisioni për kërkesa Pronësore dhe Banesore

Drejtorati për çështje Pronësore dhe Banesore dhe Komisioni për kërkesa  Pronësore dhe Banesore, HPD (1999-2001). Objektivi kryesor i këtij programi ishte të dizajnojë dhe ekzekutojë një mekanizëm për zgjedhjen e kontesteve pronësore dhe banesore, duke përfshirë edhe vendosjen dhe implementimin e Komisionit për kërkesa banesore dhe pronësore.

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Programet > HPD-Drejtorati për...