Publikimet

Informatë - Konferenca mbi Vizionimin si Mjet i Planifikimit Pjesëmarrës

Abstrakti:

Viti i publikimit: nëntor 2010

Shkarko

Ligjeratë - Zhvillimi i Qëndrueshëm Urban dhe Rural

Abstrakti:

Viti i publikimit: nëntor 2010

Shkarko

WHD '10 - Poster

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2010

Shkarko

Turneu Kulturor '10-Posteri

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2010

Shkarko

Turneu Kulturor '10 - Flajer

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2010

Shkarko

Broshura e MuSPP2

Abstrakti:

Viti i publikimit: janar 2010

Shkarko

Punëtoria për Planin Zhvillimor të Junikut - Posteri

Abstrakti:

Viti i publikimit: nëntor 2009

Shkarko

Teknika e Vizionimit në Planifikimin Pjesëmarrës

Abstrakti:

Viti i publikimit: tetor 2009

Shkarko

Qasja Gjinore në MuSPP

Abstrakti:

Viti i publikimit: tetor 2009

Shkarko

Turneu Kulturor 2009 - Posteri

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2009

Shkarko

Turneu Kulturor 2009 - Broshura

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2009

Shkarko

Fletushkë për Turneun Kulturor 2008

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2008

Shkarko

Poster i Turneut Kulturor 2008

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2008

Shkarko

Konkursi Ndërkombëtar i Qendrës së Mobilitetit në Ferizaj

Abstrakti:

Viti i publikimit: shtator 2008

Shkarko

Poster nga Ekspozita e Konkursit Ndërkombëtar të Qendrës së Mobilitetit

Abstrakti:

Viti i publikimit: gusht 2008

Shkarko

Fletushkë për Shqyrtim Publik

Abstrakti:

Viti i publikimit: prill 2008

Shkarko

Fletushke per Dizajn Urban

Abstrakti:

Viti i publikimit: mars 2008

Shkarko

Fletushkë mbi Vendbanimet Joformale

Abstrakti:

Viti i publikimit: dhjetor 2007

Shkarko

Fletushka për Konferencën mbi Transportin dhe Planifikimin Hapësinor në Kosovë

Abstrakti: Fletushka është prodhuar në formë të ftesës për të lajmëruar konferencën mbi Transportin Publik: organizimi, politikat, planifikimi

Viti i publikimit: tetor 2007

Shkarko

MuSPP baneri

Abstrakti: Banneri i Programit të Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë (MuSPP).

Viti i publikimit: maj 2007

Shkarko

Fletushka e fushë-punëtorisë mbi vendbanimet joformale në Gjakovë

Abstrakti: Shkarko fletushkën për të gjetur më shumë informata mbi vendbanimet joformale në Gjakovë

Viti i publikimit: prill 2007

Shkarko

Fletushka e Vizionimit

Abstrakti: Fletushka 4faqëshe e MuSPP-it “Vizionimi I Qytetit Tuaj” ka për qëllim promovimin e konceptit të vizionimit si element thelbësor në procesin e planifikimit hapësinor gjithëpërfshirës, I zbatueshëm në të gjitha komunat e Kosovës. Fletushka po përdoret si një material trajnimi gjatë punëtorive të vizionimit.

Viti i publikimit: shkurt 2007

Shkarko

Fletushka mbi Vendbanimet Joformale

Abstrakti: “Për një jetë më të mirë në komunën tonë” është emri i fletushkës e cila u zhvillua si pjesë e kampanjës informative mbi Rregullimin e Vendbanimeve Joformale dhe Avancimin e zonave urbane.

Viti i publikimit: dhjetor 2006

Shkarko

Posteri i MuSPP-it

Abstrakti: Këtu mund të shkarkoni posterin e Programit të Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë (MuSPP).

Viti i publikimit: tetor 2006

Shkarko

Broshura e Programit të Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal (MuSPP)

Abstrakti: Broshura ofron informata të përgjithshme mbi Programin e Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal (MuSPP) të UN-HABITAT-it në Kosovë. Broshura është në dispozicion në të tri gjuhët.

Viti i publikimit: gusht 2006

Shkarko

Broshura mbi Ngritjen e Sistemit Gjithpërfshirës të planifikimit hapësinor në Kosovë

Abstrakti: Broshura mbi Ngritjen e Sistemit Gjithpërfshirës të planifikimit hapësinor në Kosovë është zhvilluar si pjesë e serive të mëdha të UN-HABITAT-it: Planifikimi Urban në Gjendjen e Fluksit. Broshura jep ilustrime se si UN-HABITAT-I në Kosovë, duke aplikuar qasjen e planifikimit dhe dizajnit urban po I kontribuon zhvillimit të qëndrueshëm të vendbanimeve njerëzore në komunat e Kosovës. Broshura është prezentuar gjatë Forumit të Tretë Botëror në Vankuver.Broshura është në dispozicion vetëm në gjuhën angleze.

Viti i publikimit: qershor 2006

Shkarko

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > Publikimet e Programit të... > Materialet promovuese