Publikimet

Publikimet e Programit të Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal të UN-HABITAT-it në Kosovë

Zyra e UN-HABITAT-it në Kosovë publikon një seri numrash të buletinit mbi Programin e Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor Komunal dhe aktiviteteve tjera në Kosovë. Broshurat dhe fletushkat e publikuara poashtu japin një pasqyrë mbi projektet dhe zhvillimet urbane në regjion. Për të parë të gjitha publikimet e UN-HABITAT-it shikoni www.unhabitat.org/publications

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > Publikimet e Programit të...