Punëtoritë mbi Vendbanimet Joformale

  

Pejë, 14 qershor 2007: Momente nga diskutimet intensive të pjesëmarrësve gjatë fushë punëtorisë së dytë mbi Vendbanimet Joformale të mbajtur në Pejë

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi >  > Punëtoritë mbi...