Publikimet

Raport mbi gjendjen e planifikimit dhe menaxhimit hapësinor dhe urban në komunat e Kosovës

Abstrakti: Hartimi I planeve të nivelit komunal, është faktor kyç, që ndikon në zhvillim te qëndrueshëm te komunës, I cili duke u bazuar në shfrytëzim efikas te resurseve natyrore, ruajtje dhe zhvillim të trashëgimisë kulturore, zhvillim optimal të infrastrukturës, rezulton në krijimin e zonave të zhvilluara urbane sipas standardeve bashkëkohore, me mjedis të pastër dhe të shëndoshe për jetë.

Viti i publikimit: mars 2006

Shkarko

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > Publikime tjera > Raporte