Galeria

Retreats

  

UN-HABITAT/MuSPP 2 Retreat, November 2008 in Plave, Montenegro

 

  

UN-HABITAT/MuSPP 2 Retreat with mayors, May 2008 in Thesaloniki, Greece

 

   

    

UN-HABITAT/MuSPP Retreat, May 2006 in Ohrid, Macedonia

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Konferenca dhe punëtori > Retreats