Galeria

Turneu Kulturor 2010

 

  

  

  

Shtator 2010: Turneu Kulturor nga Prizreni per ne Hocen e Madhe, permes Mamushes

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Ngjarjet kryesore UN-Habitat > Turneu Kulturor 2010