Galeria

Vështrimet e Zonës

 

 

Me 15 dhe 18 Korrik 2009, Komuna e Prizrenit së bashku me ekipën e MUSPP-it organizuan një shëtitje në zonën e vëzhtrimit brenda zonës historike të Prizrenit, si hap fillestar për identifikimin e projekteve potenciale.

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Konferenca dhe punëtori > Vështrimet e Zonës