Galeria

Vizitat studimore

  

  

Budapest, Hungari, Qershor 03-04, 2010: Takimi i 6-të Rajonal i

Rishikimit te Deklaratës së Vjenës për Vendbanimet Joformale

 

  

  

    

  

Suedi, Maj 24-29, 2010: Kryetarët e komunave të MuSPP-it e vizituan Suedinë

 

  

  

Sweden-Lund, November 20-23, 2006: MuSPP Ferizaj takohet me  Lund-in . “Ideja për Qendrën e Mobilitetit ” është një fillim i mirë për përmirësimin e jetës së qytetarëve – Dugagjin Etemi (Ferizaj, Kryeshef Ekzekutiv) 

  

  

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Konferenca dhe punëtori > Vizitat studimore