Partnerët

Autoritetet Lokale

 

MuSPP3 partnerët nga autoritetet lokale

Komunat partnere të MuSPP3, përfshijnë komunat e vogla dhe të mëdha të cilat tashmë kanë nënshkruar Memorandumet e Mirëkuptimit me programin dhe ato janë: Ferizaji, Gjilani, Mitrovica, Peja, Prizreni, Juniku, Hani i Elezit, Mamusha, Graçanica, Parteshi, Malisheva dhe Rahoveci.

 

Memorandumet e Mirëkuptimit të nënshkruara me komunat i definojnë termat e bashkëpunimit dhe përgjegjësitë e palëve në implementimin e aktiviteteve të programit.

 

Më shumë informatat në lidhje me secilën komunë mund t'i gjeni në ueb-faqet zyrtare të komunave:

 

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Ferizajt: http://kk.rks-gov.net/ferizaj/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Gjilanit: http://kk.rks-gov.net/gjilan/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Mitrovicës: http://kk.rks-gov.net/mitrovice/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Pejës: http://kk.rks-gov.net/peje/  

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Hanit të Elezit: www.kk.rks-gov.net/hanielezit/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Malishevës: http://www.malisheva-komuna.org/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Prizrenit: http://kk.rks-gov.net/prizren/         

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Junikut: http://kk.rks-gov.net/junik/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Graçanicës: http://www.opstina-gracanica.com/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Parteshit: http://kk.rks-gov.net/partesh/  

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Mamushës: http://kk.rks-gov.net/mamushe/

Ueb-faqja zyrtare e komunës së Rahovecit: http://kk.rks-gov.net/rahovec/

 

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Partnerët > Autoritetet Lokale