Partneri

Lokalne uprave

 

Partnerske lokalne uprave PPPO-a za 3. fazu

Partnerske opštine PPPO-a za 3. fazu uključuju veće i manje opštine koje su već potpisale MoR sa programom, i one  su: Uroševac, Gnjilane, Mitrovica, Peć, Prizren, Junik, Elez Han, Mamuša, Gračanica, Parteš, Mališevo i Orahovac.

 

Potpisan Memorandum o razumevanju sa opštinama definiše uslove saradnje i odgovornosti stranaka za realizaciju programskih aktivnosti.

 

Više informacija o svakoj opštini može se naći na njihovim zvaničnim internet stranicama:

 

Zvanična internet stranica opštine Uroševac je: http://kk.rks-gov.net/ferizaj/

Zvanična internet stranica opštine Gnjilane je: http://kk.rks-gov.net/gjilan/

Zvanična internet stranica opštine Mitrovica je: http://kk.rks-gov.net/mitrovice/

Zvanična internet stranica opštine Peć  je: http://kk.rks-gov.net/peje/  

Zvanična internet stranica opštine Elez Han je:www.kk.rks-gov.net/hanielezit/

Zvanična internet stranica opštine Mališevo je:http://www.malisheva-komuna.org/

Zvanična internet stranica opštine Prizren je: http://kk.rks-gov.net/prizren/         

Zvanična internet stranica opštine  Junik je: http://kk.rks-gov.net/junik/

Zvanična internet stranica opštine  Gračanica je: http://www.opstina-gracanica.com/

Zvanična internet stranica opštine  Parteš je: http://kk.rks-gov.net/partesh/  

Zvanična internet stranica opštine  Mamuša je : http://kk.rks-gov.net/mamushe/

Zvanična internet stranica opštine  Orahovac je:http://kk.rks-gov.net/rahovec/  

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Partneri  > Lokalne uprave