Publikimet

Buletini 8

Abstrakti:

Viti i publikimit: shkurt 2011

Shkarko

Buletin

Abstrakti:

Viti i publikimit: nëntor 2010

Shkarko

MuSPP buletini 6

Abstrakti:

Viti i publikimit: qershor 2008

Shkarko

MuSPP Buletini 5

Abstrakti:

Viti i publikimit: shkurt 2008

Shkarko

MuSPP buletini 4

Abstrakti:

Viti i publikimit: nëntor 2007

Shkarko

MuSPP buletini- edicion special

Abstrakti:

Viti i publikimit: nëntor 2007

Shkarko

MuSPP Buletini 3

Abstrakti: Numri i tretë i buletinit fokusohet në vizionimin. Buletini ofron të dhëna interesante mbi aktivitetet e MuSPP-it. Artikujt e shkruar nga përfaqësues të komunat partnere të programit MuSPP dhe shoqërisë civile reflektojnë aspekte të ndryshme të eksperiencave 4 ditore të punëtorive të vizionimit. Buletini është publikuar në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht.

Viti i publikimit: korrik 2007

Shkarko

MuSPP Buletini 2

Abstrakti: Edicioni I dytë I buletinit ka në fokus vendbanimet joformale në Kosovë. Buletini përmban artikuj interesant në lidhje me rregullimin e vendbanimeve joformale, punëtorive të vizionimit, përfshirjen e shoqërisë civile në procesin e planifikimit si dhe përshtypjet nga vizitat studimore në Lund/Suedi si dhe Sloveni.

Viti i publikimit: mars 2007

Shkarko

MuSPP Buletini 1

Abstrakti: Numri i parë i buletinit të MuSPP ka në fokus çështjet e lëvizshmërisë (mobilitetit) urbane në komunat e Kosovës. Buletini ka gjithashtu të dhëna interesante mbi festimin e Ditës Botërore të Habitatit në Kosovë, pjesëmarrjen e shoqërisë civile në procesin e planifikimin, të dhëna nga Forumi Botëror Urban i UN-HABITAT-it në Vankuver, përshtypjet nga kongresi i ISOCARP-it i mbajtur në Stamboll si dhe nga vizita studimore në Shqipëri

Viti i publikimit: nëntor 2006

Shkarko

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > Publikimet e Programit të... > Buletini