Publikacije

MuSPP Bilten 8

Abstrakt:

Godina publikacije: Februar 2011

Otvori PDF

Bilten

Abstrakt:

Godina publikacije: Novembar 2010

Otvori PDF

MuSPP bilten 6

Abstrakt:

Godina publikacije: Juni 2008

Otvori PDF

MuSPP bilten 5

Abstrakt:

Godina publikacije: Februar 2008

Otvori PDF

MuSPP bilten 4

Abstrakt:

Godina publikacije: Novembar 2007

Otvori PDF

MuSPP bilten specijalno izdanje

Abstrakt:

Godina publikacije: Novembar 2007

Otvori PDF

MuSPP bilten 3

Abstrakt: Trece izdanje biltena fokusirano je na vizioniranju.Prikazuje interesantne uvide u aktivnosti PPPPO-a.Clanci pisani od strane predstavnika opstina koje saradjuju sa nama i civilnog drustva odrazavaju prikazuju razlicita stanovista 4-dnevnih iskustava vizioniranja. Bilten je dostupan na tri jezika.

Godina publikacije: Juli 2007

Otvori PDF

MuSPP bilten 2

Abstrakt: Drugo izdanje biltena je fokusirano na neformalna naselja na Kosovu.Prikazuje interesantne clanke o aktivnostima koje se ticu regularizacije neformalnih naselja , radionica vizioniranja, zastupljenosti civilnog drustva u procesu planiranja I aktivnostima izgradnje mreze iz edukativnih poseta Lund-u /Svedska/ i Sloveniji

Godina publikacije: Mart 2007

Otvori PDF

MuSPP bilten 1

Abstrakt: Prvo izdanje MuSPP biltena je fokusirano na pitanja urbane mobilnosti u opstinama na Kosovu. Bilten takodje prikazuje interesantne uvide proslave svetskog dana HABITATA na Kosovu, ukljucienost civilnog drustva u proces planiranja, odjeke sa UN-HABITAT-ovog foruma svetskog urbanizma u Vancouver-u,impresije sa ISOCARP kongresa planiranja u Istanbulu i turneje proucavanja po Albaniji.

Godina publikacije: Novembar 2006

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Bilteni