Galeria

Debatet nga Tryezat e rrumbullakta

 

  

17 March 2009: UN-HABITAT-i i prezentoi objektivat dhe aktivitetet e planifikuara të MuSPP-it për 2008-2011 në takimin e organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me partnerët e saj lidhur me koordinimin e donacioneve. 

 

   

Maj 2008: Takim me kryetarët e komunave partnere te MuSPP-it ,Selanik

 

 

  

  

1 Shkurt 2008: Takim i lartë me partnerët e MuSPP-it,Prishtinë

 

 

  

 23 Maj 2007:Punëtori me zyrtarët komunalë dhe me përfaqësuesit e Shoqërisë Civile, në Ferizaj

                                   

 

 

   

Pejë, 1 Mars 2007:Fotografi çastesh nga debati me organizatat e shoqërisë civile në Pejë

 

  

21 Mars 2007: Shqetësimet e shoqërisë civile lidhur me përfshirjen e tyre në proceset e planifikimit. Tryezë e rrumbullakët në Mitrovicë/a (jug dhe veri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Konferenca dhe punëtori > Debatet nga Tryezat e...