Galerija

Okrugli sto Debati

 

 

17 March 2009: UN-HABITAT presented the objectives and planned activities of MuSPP scheduled for 2008-2011 in the meeting organized by Ministry of Local Government Administration with counterparts on donor coordination.  

  

Maj 2008:Sastanak sa predsednicima opstina, Solun 

 

  

  

  

Februar 2008: Vazan sastanak sa partnerima MuSPP-a, Pristina

 

  

23 Maj 2007: Radionica sa opstinskim zvanicnicima i predstavnicima Civilnog Drustva u Urosevcu

  

1 Mart 2007: Fotografije sa debate okruglog stola sa organizacijama civilnog drustva u Peci 

   

  

21 Mart 2007: Nedoumice civilnog drustva u vezi njihovog ucesca u procesu planiranja. Okrugli stol u Mitrovici  (jug i sever)

 

 

 

 

 

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Galerija > Galerija konferencije i... > Okrugli sto Debati