Galeria

Kremtimi i Ditës Botërore të Habitatit në Kosovë 2009

 

  

  

  

Tetor 2009: Dita Botërore e Habitatit 2009 në Junik

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Ngjarjet kryesore UN-Habitat > Kremtimi i Ditës...