Galerija

Proslava Svedskog Dana Habitata 2009 u Kosovu

 

 

 

 

 

Octobar 2009: Svetski Dan UN-HABITAT-a 2009 u Juniku

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Galerija > Glavni dogadjaji > Proslava Svedskog Dana...