Programet

MSP-Programi i Mbështetjes Komunale

Programi i Mbështetjes Komunale, MSP, (maj 2000-gusht 2001), i financuar nga Qeveria e Holandës dhe implementuar nga UN-HABITAT-i, adreson shtatë fusha tematike për ndërtimin e kapaciteteve për ngritjen/forcimin e administratës komunale. Dy nga këto tema janë  përqendruar në ndërtimin e planifikimit urban, rregulloret dhe kontrollin e zhvillimit të tokës. Programi ka ndihmuar fuqizimin e operacioneve dhe strukturave komunale, përmes krijimit të Zyrave frontale në gjashtë komuna të Kosovës.

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Programet > MSP-Programi i...