Programi

MSP-Program Podrske Opstina

Program Podrske Opstina,MSP (Maj2000-August 2001), finansiran od strane Vlade Holandije i implementiran od strane UN-HABITAT-a, adresira sedam tematskih podrucja za izgradnju kapaciteta za uspostavljanje/jacanju lokalne uprave. Dva od ovih tema su usmereni na izgradnju urbanog planiranja i kontroliranje i razvoj zemljista. Program je pomogao u ojacanje operacija i opstinskih struktura, kroz stvaranje frontalnih kancelarija u sest opstina na Kosovu.

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Programi > MSP-Program Podrske Opstina