Publikimet

Raporti i punëtorisë së Vizionimit të Partesh-it

Abstrakti: Raporti ofron informata mbi Punëtorinë e Vizionimit së Partesh-it dhe rezultatet e saj. Raporti është ilustrativ dhe është i botuar në të tri gjuhët.

Viti i publikimit: janar 2012

Shkarko

Raporti i Vizionimit të Mitrovicës

Abstrakti: Raporti ofron informata mbi Punëtorinë e Vizionimit në Mitrovicë dhe rezultatet e saj. Raporti është ilustrativ dhe është i botuar në të tri gjuhët.

Viti i publikimit: gusht 2007

Shkarko

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Publikimet > Publikimet e Programit të... > Raportet