Publikacije

Abstrakt:

Godina publikacije: Januar 2012

Otvori PDF

Nacrt izjave o viziji za Gracanicu sa “Vizionarske radionice za Gracanicu” Ohrid, Makedonija 2010

Abstrakt:

Godina publikacije: Februar 2011

Otvori PDF

Report on Mitrovica Visioning

Abstrakt:

Godina publikacije: August 2007

Otvori PDF

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Publikacije > Publikacije Programa Pomoci... > Izvestaji