Galeria

Shqyrtimet Publike

   

  

Shqyrtimi Publik i mbajtur ne Nentor 2008 ne lidhje me PZHK-ne dhe PZHU-ne e Mitrovices. 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Konferenca dhe punëtori > Shqyrtimet Publike