Galerija

Javne Rasprave

 

  

Javna rasprava odrzan u Novembar 2008 u vezi OPR-a i UPR-a Mitrovice.

Kontakt

UN-HABITAT kancelarija u Pristini

Ministrstva Zgradba "Rilindja" 10. Nadstropje 10000 Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 32611;
Faks: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Naslovna > Galerija > Galerija konferencije i... > Javne Rasprave