Galeria

Takimet Rishqyrtuese Tri-palëshe

  

   

Dhjetor 2008: Takimi shqyrtues tre-palësh

 

  

  

Gjakovë dhe Junik, November 2007: Takimi shqyrtues tre-palësh

 

  

Prizren, Maj 2007: Si pjesë e Takimit Tre-palësh Rishqyrtues, përfaqësues të QeverisëSuedeze dhe Sida’s në Kosovë, si dhe përfaqësues të MuSPP/UN-HABITA-it vizituan komunëne Prizrenit. Ata u mirëpritën nga Kryetari i komunës Z. Eqrem Kryeziu si dhe zyrtarë të komunës.

 

  

Prishtinë, maj 2007: Takimi i Dytë Rishqyrtues Tri-palësh i MuSPP-it

 

 

  

Ferizaj dhe Pejë, tetor 2006: Delegacioni Suedez dhe përfaqësues të MuSPP/UN-HABITAT gjatë vizitës në komunën e Ferizajt dhe Pejës 

 

 

Prishtinë, Tetor 2006: Takimi i Parë Rishqyrtues Tri-palësh i MuSPP-it

 

 

 

Kontaktet

UN-HABITAT zyra në Kosovë

Kati i 10-te 10000 Prishtina, Kosovo
Telefoni: +381 38 200 32611;
Faksi: +381 38 224 122
E-mail: info@unhabitat-kosovo.org

Fillimi > Galeria > Konferenca dhe punëtori > Takimet Rishqyrtuese...